Υπολογισμός Τελικού Βαθμού


Δώστε τον βαθμό προόδου :

Δώστε τον βαθμό τελικής εξέτασης:


 
Κατασκευή-Βουδούρης Δημήτριος;
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Δ.- ΔΙΕΚ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
Εισάγετε τους βαθμούς μεταξύ(1-10) και εν συνεχεία επιλέγετε Υπολογισμός